Partnere

SOM BLIR MED OSS PÅ REISEN

Våre samarbeidspartnere

Lederverket er et nettverk og utviklingsmiljø for unge og kommende ledere. Vi knytter også til oss partnere som kan bidra både for de unge og deres virksomheter, spesielt når det gjelder å lykkes med å tiltrekke, utvikle og beholde de unge.

TUB Consulting

TUB Consulting er spesialisert på å hjelpe virksomheter med å tiltrekke, utvikle og beholde unge og kommende unge ledere. Gjennom workshops, analyser og prosjekter hjelper de virksomheter med å lykkes innen disse 3 områdene.

Metodeverket

Metodeverket er et fagmiljø med tjenester fokusert på å forenkle bruken av anerkjente metodeverk som øker nytteverdien og tilgjengeligheten for flere brukergrupper. Metodeverket utvikler også egne metodeverk ofte knyttet til prosjekter for store kunder.

Teknologiselskaper

Vi samarbeider med teknologiselskaper tilrettelagt for de unges behov blant annet innen digital transformasjon, IT strategi, brukeradopsjon, trender og hvordan bruk av teknologi kan hjelpe virksomheter å nå sine mål.

Akademia og konsulentselskaper

Vi samarbeider med universiteter og konsulentselskaper for å skumme ut det som er mest relevant for unge og kommende unge ledere. Vi arrangerer besøk, workshops, diskusjoner og prosjekter for å sikre god operativ effekt og læring.

TUB Workshop

En 3 timers workshop, samt forberedelser og noe etterarbeid, for å vurdere potensialet for å Tiltrekke, Utvikle og Beholde (TUB) unge og kommende unge ledere, både på kort- og langsiktig.

  • Tiltrekke: Hva er viktig for de unge og for dere?

  • Utvikle: Hva ønsker de unge og hva ønsker dere?

  • Beholde: Hva skal til og hva må gjøres?

TUB Analyse

I etterkant av en TUB Workshop gjennomføres en analyse for å få bedre innsikt i hva som skal til for å Tiltrekke, Utvikle og Beholde (TUB) unge og kommende unge ledere.

  • Tiltrekke: Hva trenger dere å få innsikt i?

  • Utvikle: Hvilken type informasjon er viktig?

  • Beholde: Hva er avgjørende for dere å forstå?