Partnere

SOM BLIR MED OSS PÅ REISEN

Våre samarbeidspartnere

Lederverket er et nettverk og utviklingsmiljø for unge og kommende ledere. Vi knytter også til oss partnere som kan bidra både for de unge og deres virksomheter, spesielt når det gjelder å lykkes med å tiltrekke, utvikle og beholde de unge.

ToGrow

ToGrow er spesialisert på å hjelpe virksomheter med å tiltrekke, utvikle og beholde unge og kommende unge ledere. Gjennom workshops, analyser og prosjekter hjelper de virksomheter med å lykkes innen disse 3 områdene. www.togrow.no 

Metodeverket i ManagementMill

Metodeverket er et fagmiljø fokusert på å forenkle bruken av anerkjente metodeverk som øker nytteverdien og tilgjengeligheten for flere brukergrupper. Metodeverket utvikler også egne metodeverk. www.metodeverket.no 

Teknologiselskaper

Vi samarbeider med teknologiselskaper tilrettelagt for de unges behov blant annet innen digital transformasjon, IT strategi, brukeradopsjon, trender og hvordan bruk av teknologi kan hjelpe virksomheter å nå sine mål.

Akademia og konsulentselskaper

Vi samarbeider med universiteter og konsulentselskaper for å skumme ut det som er mest relevant for unge og kommende unge ledere. Vi arrangerer besøk, workshops, diskusjoner og prosjekter for å sikre god operativ effekt og læring.