BLI MED PÅ REISEN

Nettverk og utviklingsmiljø for unge og kommende unge ledere

lederverket

Vi tilrettelegger og hjelper dere under reisen

quote

"Det å kunne gjøre en forskjell, skape noe, legge igjen et fotavtrykk, sammen med andre, det fokuserer vi på"

– Mira Kaur, deltager og medansvarlig i Lederverket

Lederverket møter styreledere og toppledere

Programmet for 2022 er i gang med 16 deltager fra forskjellige virksomheter, både offentlige og private

Sentralbanksjefens årstale for rundt 300 inviterte gjester.
Første samling hos Kristin Skogen Lund

Første samling i Lederverket 2022 er 27. april hos konsernsjef Kristin Skogen Lund i styrerommet i Schibsted hvor hun skal dele erfaringer og diskutere lederskap og nettverksbygging med oss.

Gjestar på sentralbanksjefen si årstale i februar 2017. Sentralbanksjefen heldt talen til Noregs Bank sitt representantskap og rundt 300 inviterte gjestar frå det politiske liv, næringslivet, akademia og offentleg forvaltning. Talen har sidan 1986 hatt tittelen «Økonomiske perspektiver» og sentralbanksjefen tar typisk føre seg «eit breiare spekter av tema som er viktige for økonomiske vegval». Talen fann stad i Noregs Bank sine lokale i Oslo den 16. februar 2017. Etter talen samla gjestane seg til middag på Grand Hotel.
Tredje samling hos Knut Brundtland

Tredje samling i Lederverket 2022 er 8. juni hos Knut Brundtland som er styreleder i ABG Sundal Collier og han skal dele erfaringer og diskutere strategi og vekst med oss.

bli med på reisen

Er du ung eller kommende ung leder og vil møte andre unge i samme situasjon som deg? I Lederverket legger vi til rette for at dere kan møte styreledere, toppledere, fagmiljøer og de beste ressursene innen akademia knyttet til det som er relevant for deg som ung leder.

Kommende arrangenmenter

Gjennom 2022 og inn i 2023 vil vi arrangere samlinger, workshops og møter med fokus på det unge og kommende unge ledere er opptatt av. Vi vil åpne dørene inn til toppledere, styreledere, organisasjoner, akademia i Norge og i utlandet, samt mange andre spennende fagmiljøer og nettverk.

Tone Wille 1
Metodeverket ny stor tekst
Lysbilde2
Thorhild W4