LEDERVERKET

VÅRT FOKUS ER Å HJELPE DEG Å INSPIRERE, ENGASJERE OG AKSELERERE

INSPIRERE, ENGASJERE OG AKSELERERE GJENNOM

SPISSEDE INITIATIVER

bilde med kvinne i føring

INSPIRERE

Hvordan kan du skape den energien, entusiasmen og indre driven som de rundt deg gjerne vil ha og du er avhengig av for å lykkes?

KLIKK HER

TILLIT + FAKTA + STORYTELLING

SETT KRONEN PÅ LEDERVERKET

Det å fortelle historier og kommunisere på en måte som skaper tillit, er bygget på fakta og laget i et format som treffer både hjertet og hjernen er ingrediensene i denne modulen.

møte med postit på glassrute

ENGASJERE

Hvordan kan du få med de rundt deg i det arbeidet som skal gjøres slik at alle tar eierskap, er proaktive og leverer både med kvalitet og på tid?

KLIKK HER

INVOLVERE + DELEGERE

SETT KRONEN PÅ LEDERVERKET

Det å få andre til å proaktivt ville prestere kommer gjennom å involvere, vise tillit, delegere og skape entusiasme ved å sekundere! Dette er en svært givende og lærerik modul.

møte med postit på bord

AKSELERERE

Hvordan kan du skalere og øke farten på det dere gjør uten at det går utover arbeidsmiljøet og kvaliteten, samtidig som det forsterker samholdet?

KLIKK HER

STANDARDISERE + DIGITALISERE

SETT KRONEN PÅ LEDERVERKET

Det å få til skalering, fremdrift og en fartsøkning oppnås ved radikal forenkling, bedre bruk av teknologi, svært effektive metodeverk og spissede prosjekter.

Dere kan få kikke på de mest relevante av våre +200 prosjekter for å se mulighetene og finne relevant beste praksis

INSPIRERE

SPISSEDE INITIATIVER

Det å fortelle historier og kommunisere på en måte som skaper tillit, er bygget på fakta og laget i et format som treffer både hjertet og hjernen er ingrediensene i denne modulen.

VIL DU HA MER INFORMASJON?

Kontakt oss for mer informasjon om lederverktøyene og egenskapene inspirere, engasjere og akselerere. Vi fokuserer spesielt på situasjoner der du skal skape resultater i samarbeid med andre.

ENGASJERE

SPISSEDE INITIATIVER

Det å få andre til å proaktivt ville prestere kommer lettere gjennom å involvere, vise tillit, delegere og skape entusiasme! Dette er en svært givende og lærerik modul.

LV analyse før diagnose

ENKEL ANALYSE, SÅ DIAGNOSE

Gjør et lite stykke innsiktsarbeide for hva som skal til for å oppnå viktige resultater i samarbeid med andre før dere starter opp, det vil gi en mye bedre uttelling.

AKSELERERE

SPISSEDE INITIATIVER

Det å få til skalering, fremdrift og en fartsøkning oppnås ved radikal forenkling, bedre bruk av teknologi, svært effektive metodeverk og enkle prosjekter.

Translation-Methodology
møte fornøyde folk

INTERNT DRIVVERK: Enkle grep er best i starten, deretter kan man utvide scopet.

SKAP DET INTERNE DRIVET HELT FRA START!

INTERNT DRIVVERK er en workshop med utvalgte medarbeidere hvor dere skisserer opp hvordan dere skal få til vellykkede initiativer i samarbeid med hverandre og andre.

NETTVERKET

Lederverket har et stor kontaktnett i alle sektorer blant annet gjennom et styreledernettverk, et toppledernettverk, flere fagnettverk og et nettverk for Young Professionals.

Lederverket er et spisset fagmiljø med fokus på å hjelpe deg til å inspirere, engasjere og akselerere gjennom spissede initiativer

Ny LV logo 170424