Prosjekter

VI JOBBER MED UNDER REISEN

Tiltrekke

Prosjekter for å tiltrekke seg unge

Vi gjennomfører prosjekter som har fokus på å tiltrekke seg flere dyktige unge og kommende unge ledere.

Utvikle

Prosjekter for å utvikle unge

Vi gjennomfører prosjekter som har fokus på å utvikle dyktige unge og kommende unge ledere.

Beholde

prosjekter for å beholde unge

Vi gjennomfører prosjekter som har fokus på beholde dyktige unge og kommende unge ledere.